Vorige concerten

Vorige concerten

Najaar 2022

Het thema van het concert was ingegeven door de in ons allen levende behoefte aan een wereld waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waarin vrede heerst.


Op het programma stonden werken waarin gebeden wordt om hulp en steun. Hildegard van Bingen deed dat al in de 12e eeuw en Hugo Distler in de 20e.


In het Miserere van Mozart werd het koor begeleid door het blokfluitensemble Quercus, dat ook enkele intermezzi verrzorgde.Dit concert werd gegeven in de serie Loo Budgetconcerten.


In het eerste deel werden de lente en de liefde bezongen in composities van o.a. Felix Mendelssohn, Thomas Morley en Eric Whitacre. Na de pauze kwamen Trois chansons d ‘attente aan bod, drie composities van Natalie Goossens, onze eigen dirigente, die ze in de coronatijd had gecomponeerd. Deze werken beleefden nu hun première. De begeleiding werd verzorgd door enkele leden van Arnhem Sinfonietta op fluit, klarinet, altviool en cello; zij brachten in intermezzi ook enkele werken van o.a. Bizet en Debussy ten gehore. Wim Stoffels begeleidde op de piano enkele koorwerken en speelde ook mee in een intermezzo.

In dit concert werden sfeervolle Franse, Duitse en Spaanse kerstliederen ten gehore gebracht. Tevens was er de première van O roose roodt, een compositie van Natalie Goossens, die ze opdroeg aan het Velps kleinkoor.

In dit warmbloedige programma werden composities uit Spanje, Italië en Frankrijk uitgevoerd, zowel uit de Renaissance als uit de Romantiek en er klonk ook 20e-eeuws repertoire.


Medewerking werd verleend door John Verstegen, die enkele koorwerken begeleidde op luit en gitaar en ook twee intermezzi verzorgde.

Dit was een programma rond de Goede Week.


De opbouw ging van Palmzondag, via Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag. De zang werd afgewisseld met passende gedichten en er werden dia’s vertoond van schilderijen die de gebeurtenissen in de Goede Week verbeelden. De uitgevoerde composities waren van o.a. Palestrina, Gesualdo, Bruckner en Diepenbrock.

Het thema van het concert was Pareltjes uit de muziekliteratuur en het programma ging van werken uit de Renaissance, zoals van Josquin des Prez, Clemens non Papa, Palestrina en Pilkington, via Henry Purcell, die de Barok vertegenwoordigde, naar composities uit de Romantiek zoals die verklankt wordt in werken van Charles Hubert Hastings Parry en de Zweedse componist Peterson-Berger, om uit te komen bij de Belgische nog levende componist Lucien Posman, waarbij het werk dat werd uitgevoerd wel kan worden gekenschetst als “met hilarische ernst”. Het blokfluitensemble Quercus zorgde voor muzikale intermezzi.

De vierstemmige mis van William Byrd werd in dit programma gecombineerd met oudere en nieuwere Franse en Engelse composities van o.a. Maurice Ravel en Charles Villiers Stanford.


Rico Gonzales verzorgde de intermezzi op de blokfluit.